SoundHex Watermark
Shakalaka

Shakalaka

Hits: 715.9K
Artist: Steve Aoki
Genre: Dance

Lyrics

Boom, shakalaka boom boom boom Tell'em cause fusion when you walkin' on the room Boom, shakalaka boom boom boom Tell'em cause fusion when you walkin' on the room Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, boom, boom, boom Boom, boom, boom, boom B-b-b-b-b-b-b-b-- Boom boo-- boo-- Boom Boom Boom Boom, shakalaka Boom Boom Boom Boom, shakalaka Boom, shakalaka Boom, shakalaka boom Boom, shakalaka boom boom boom Tell'em cause fusion when you walkin' on the room Boom, shakalaka boom boom boom Tell'em cause fusion when you walkin' in the room Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, b-b-b-- Boom, boom, boom, boom Boom, boom, boom, boom B-b-b-b-b-b-b-b-- Boom boo-- boo-- Boom, shakalaka Boom, shakalaka Boom, shakalaka

Comment